Lietuva pirmauja ES pagal leidimų saulės elektrinėms išdavimo laiką

esPagal leidimų saulės elektrinėms išdavimo laiką Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje, o pagal leidimus vėjo elektrinėms – ketvirta, rodo asociacijos „Wind Europe“ ir nepriklausomų energetikos ekspertų grupės „EMBER“ surinkti duomenys. 

Lietuvoje saulės elektrinėms leidimai išduodami vidutiniškai per 10 mėnesių, vėjo jėgainėms – per 40 mėnesių, kai tuo tarpu bendrijos Atsinaujinančios energijos direktyva nurodo ne ilgesnį nei 24 mėn. laikotarpį. Dabar ES institucijos siekia šį procesą dar labiau trumpinti.

Šiandien Briuselyje (Belgija) neeiliniame ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje planuojama patvirtinti tarybos reglamentą, kuriuo siekiama spartinti ir supaprastinti vystymui reikalingų leidimų išdavimo procedūras. Taip siekiama mažinti gamtinių dujų paklausą ir ES šalių energetikos sektoriaus priklausomybę nuo gamtinių dujų importo iš trečiųjų šalių.

Pagal reglamentą numatoma AEI vystymui suteikti aukštesnį – visuomenės intereso lygį. Tai reiškia, kad planavimo, leidimų išdavimo procese, AEI jėgainių statybai ir veikimui yra suteikiamas prioritetas balansuojant teisinius interesus.

Lietuva viršesnio intereso projektų institutą AEI projektams Proveržio paketu jau įtvirtinto Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme – šis statusas suteikia galimybę nagrinėti AIE naudojančių objektų poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus prioriteto tvarka ir trumpesniais terminais. PAV procedūra saulės elektrinėms nebėra reikalaujama, laikantis aplinkosauginių reikalavimų.

Siekiama, kad leidimų AEI jėgainės išdavimas truktų nuo 3 iki 6 mėnesių. Pavyzdžiui, leidimų modernizavimo projektams, kuriose reikalingos prijungimui prie tinklo atnaujinimas ar galios padidinimas, išdavimas neturi trukti ilgiau kaip 6 mėnesius. Jeigu vietose, kur modernizavimas nelemia didesnio kaip 15 proc. AEI jėgainės galios padidėjimo, leidimas prijungimui prie perdavimo ir skirstomojo tinklo turi būti išduotas ne vėliau kaip per 3 mėnesius. 

Pažymėtina, kad Lietuvoje tiek leidimai, tiek prisijungimo sąlygos, skirti AEI plėtrai, turi būti išduodami per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, taip jau atliepiant reglamente siūlomas sąlygas. Be kita ko, leidimų plėtrai ir leidimų gaminti elektros energiją jau dabar nereikia gamintojams iki 100 kW, o gaminantiems vartotojams visiems nereikia jokių leidimų.

Energetikos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode