Procentai
RETRO

Ministrė A. Bilotaitė: turime apsaugoti valstybę nuo asmenų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui

asmenuVidaus reikalų ministerija, siekdama, kad į šalį neatvyktų Lietuvai priešiškų užsienio valstybių piliečiai, galintys kelti grėsmę nacionaliniam saugumui ir viešajai tvarkai, keičia teisinį reguliavimą.

„Griežtindami teisinį reguliavimą dėl imigracijos ir pilietybės nagrinėjimo procedūrų, turime apsaugoti valstybę nuo asmenų, kurie gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Ministrė pasirašė įsakymų pakeitimus, kurie keičia dokumentų išdavimo tvarką užsieniečiams pageidaujantiems būti ar gyventi Lietuvoje.

Pakeitimais nustatomi papildomi reikalavimai pateikti papildomus dokumentus ar informaciją tam tikrų kategorijų užsieniečiams, kurie kreipiasi dėl vizos, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje ar  Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi kortelės išdavimo.

Prašomos informacijos nepateikimas ar tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimas padės Migracijos departamentui efektyviau įvertinti neteisėtos migracijos riziką ir priimti sprendimus dėl dokumentų išdavimo ar jų panaikinimo.

Be to, planuojamos ir kitos priemonės, kuriomis, bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, bus stiprinama užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje kontrolė.

Ministrė A. Bilotaitė pavedė Migracijos departamentui atlikti pagal verslo perkėlimo schemą iš Baltarusijos atvykusių užsieniečių, ypatingai Rusijos Federacijos piliečių (įskaitant ir dvigubą pilietybę turinčius), buvimo Lietuvoje patikrinimą.

Taip pat, atsižvelgus į dabartinę situaciją ir kylančias grėsmes, Migracijos departamentas įpareigotas ypatingą dėmesį skirti Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo procedūroms tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos pilietis įgis Baltarusijos Respublikos ar Rusijos Federacijos pilietybę.

Vidaus reikalų ministerijos vertinimu, būtina praplėsti Nepaprastosios padėties įstatyme nustatytus laikino pobūdžio apribojimus ir tikisi, kad Seimas tam pritars. Apribojimai sudarytų galimybę riboti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiančių dokumentų užsieniečiams išdavimą ar keitimą, panaikinti jau išduotus dokumentus, leistų riboti tam tikrų paslaugų tokiems užsieniečiams teikimą ar sandorių sudarymą, taip pat šių užsieniečių Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo klausimų svarstymą.

VRM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode