Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Norime būti su žmonėmis ten, kur sunkiausia“

sunkiau„Garbė Jėzui Kristui! Brangūs broliai ir seserys Kristuje! Šiandien yra 2022 m. kovo 8 d., o Ukraina išgyvena tryliktą šio baisaus karo dieną. Tai, kas šiandien vyksta mūsų šalyje, kai kurie istorikai pavadino stebuklu prie Dniepro“, – pradėdamas savo kasdienę žinią sakė didysis Graikų Katalikų Bažnyčios arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. 

Jis priminė, kad prieš beveik šimtą metų Lenkijos kariuomenė prie Vyslos sustabdė raudonosios ordos invaziją ir apgynė Lenkijos valstybės teisę egzistuoti. Panašiai šiandien Ukrainos kariuomenė stengiasi sukurti stebuklą prie Dniepro upės, stabdydama iš šiaurinės kaimynės įsiveržusią kariuomenę, destrukcija ir mirtimi bandančia sunaikinti laisvę mylinčią ukrainiečių tautą.

„Meilės tėvynei ir Ukrainos žmonių vienybės galia nustebinome pasaulį. Kuriame stebuklą tautos, kuri demonstruoja savo meilę laisvei visam pasauliui. Ir stebina visą pasaulį. Šiandien ypač meldžiamės už savo Ukrainos kariuomenę – už tuos, kurie gina taiką Ukrainoje, už tuos, kurie gina mūsų civilius gyventojus, kurie bene labiausiai nukentėjo nuo Rusijos agresijos“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas.

„Šiandien į Ukrainą, į Lvivą atvyksta specialusis popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys kardinolas Konradas Krajewskis. Apaštalų Sostas pradeda ypatingą humanitarinę misiją Ukrainoje“, – pažymėjo ganytojas, pasak kurio svečias bus pasitiktas oriai, jam bus parodytos Ukrainos žaizdos, jis galės paliesti, kaip prašo popiežius Pranciškus, Kristaus žaizdas karo sužalotų ukrainiečių kūnuose.

„Norime su juo atsidurti ten, kur šiandien sunkiausia. Šiandienos Ukrainoje milijonai žmonių persikėlė, mūsų moterys ir vaikai priversti palikti savo namus. O Bažnyčia yra ir bus su savo žmonėmis. Bus ten, kur sunkiausia, kur labiausiai reikia mūsų buvimo, kad galėtume apkabinti šiuos žmones, jiems tarnauti, palengvinti jų karo sukeltas kančias“, – sakė Graikų Katalikų Bažnyčios Ukrainoje galva.

Jis dar kartą dėkojo visiems, kurie padeda Ukrainos žmonėms veiklia meile ir parama, atskirai paminėjo Moldovos katalikus ir Kišiniovo vyskupą, organizavusius paramą ir priėmimą pabėgėliams. „Vyskupe, iš visos širdies ačiū! Ačiū visiems, kurie šiandien ištiesia rankas Rusijos agresijos aukoms“, – kalbėjo arkivyskupas S. Ševčukas.

„Šiandien kviečiu visus: melskitės už Ukrainą! Kreipiuosi į pasaulio bendruomenę: darykite viską, kad sustabdytumėte šią beprotybę! Nes šiandien mūsų akyse Ukraina nukryžiuojama. Nėra nakties, kai bombos nekristų ant civilių galvų. Sustabdykime karą kartu! Kartu būkime įrankiais, Dievo ramybės įrankiais mūsų laikais! Dieve, išgelbėk Ukrainą! Dieve, išgelbėk savo vaikus! Dieve, padėk, duok mūsų kariuomenei pergalę! Telaimina Dievas Ukrainą! Visiems jums Viešpaties palaiminimas ir Jo malonė bei meilė žmonėms, visada, dabar ir per amžius. Amen. Šlovė Jėzui Kristui!“, – meldė ukrainiečių ganytojas. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode