Darom/juosta
Karas Ukrainoje naikina istorinės atminties ir tapatybės ženklus

naikina„Šalies agresorės kariuomenė naikina, griauna ir vagia Ukrainos žmonių kultūrinį paveldą“, – gegužės pradžioje feisbuko įraše pranešė Ukrainos Aukščiausios Rados žmogaus teisių komisarė Liudmila Denisova. Pasak jos, nuo Rusijos pradėto karo pradžios sunaikinti arba apgadinti 242 paveldo objektai, tarp kurių yra 92 religinės ir sakralinės paskirties objektai. Nuo šio įrašo paskelbimo pranešta apie dar kelias kultūrines netektis.

Ukraina: Rusija smogė mokyklai, žuvo dešimtys žmonių

smogeManoma, kad daugiau kaip 60 žmonių žuvo po to, kai gegužės 7 d. Rusijos bomba pataikė į mokyklą rytų Ukrainoje. Išpuolis įvykdytas tuo metu, kai buvo bandoma evakuoti sužeistus karius iš plieno gamyklos, kuri yra nuniokotame Ukrainos Mariupolio mieste.

Popiežius: Dievas neprilygstamai gerbia kiekvieną žmogų

gerbia„Universitetas yra ta vieta, kurioje pasaulio ir asmeninio gyvenimo horizontai privalo susitikti, kad sąveikautų ir ugdytų žmogiškumą“, – patikino popiežius pirmadienio, gegužės 9-sios priešpietį, audiencijoje Mačeratos universiteto akademinei bendruomenei.

Pranciškus: kiekvieną dieną melskimės už Ukrainą

kiekvienaKaip beveik visomis svarbesnėmis viešomis progomis pastarosiomis savaitėmis, gegužės 8 d. vidudienio susitikime popiežius Pranciškus dar kartą atkreipė dėmesį į karo dramą Ukrainoje, taip pat kitose šalyse. Proga tam tapo Italijoje gerai žinomos Pompėjos Dievo Motinos šventė, švęsta šį sekmadienį. 

Popiežius: karas negali nekelti klausimų krikščionio sąžinei

nekeltiPenktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais, užbaigiančiais savo kasmetinį plenarinį posėdį. Pastarųjų dvejų metų posėdžiai vyko nuotoliniu būdu; šiais metais Tarybos nariai asmeniškai dalyvavo Vatikane vykusiame posėdyje. 

Arkivysk. S. Ševčukas. Džiaugtis, kai skauda

skauda„Kasdien randama vis naujų bendrų kapų, ypač tose teritorijose, kurios buvo išvaduotos iš rusų okupanto. Labiausiai skauda širdį matant nežmoniško kankinimo požymius: žmones su sušaudytomis ir sulaužytomis galūnėmis, nuplėštais nagais, surištomis rankomis... o tai paprasti, civiliai žmonės“, – gegužės 5 d. ir 71 karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. 

Popiežiaus žinia Pašaukimų dienos proga

pasaukimuSekmadienį, gegužės 8 d., minima 59-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Šia proga popiežius Pranciškus paskelbė žinią, kurios tema: „Pašaukti kurti žmonių šeimą“. Žinioje jis apmąsto pašaukimo prasmę sinodiniu keliu einančios Bažnyčios kontekste.

Arkivysk. S. Ševčuko žinia 70-ąją karo dieną

sevUkrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas trečiadienį savo kasdienėje žinioje paragino pamąstyti apie dar vieną Kristaus palaiminimą, glaudžiai susijusį su ankstesniais palaiminimais ir su visa krikščionių misija, ypač šiuolaikiniame pasaulyje. Kristus sako savo mokiniams: „Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“.

K. Kochas: negalima pritarti karui krikščionių Dievo vardu

pritPopiežiškojoje krikščionių vienybės taryboje veikia dialogo su Vakarų ir su Rytų krikščionimis skyriai. Jų darbo kryptys dėl istorinių priežasčių gerokai skiriasi, tačiau dabartiniu metu daugiausiai dėmesio skiriama dialogui su ortodoksais, kuris, pasak tarybos pirmininko kardinolo Kurto Kocho, dėl karo Ukrainoje tapo sudėtingas.

Popiežius italų spaudai: norėčiau susitikti su Putinu, jei jis panorės...

spaudaiPopiežius Pranciškus davė interviu Italijos dienraščiui „Il Corriere della Sera”. Laikraštis jį paskelbė ne kaip ištisinį pokalbio išrašą, bet straipsnio forma, su išsamiomis popiežiaus žodžių citatomis. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama karui Ukrainoje, tačiau paliestos ir kitos temos – popiežiaus sveikata, Bažnyčios Italijoje gyvenimas.

Pranciškus. Šeimai draugiška visuomenė yra įmanoma, nes ji gimsta ir vystosi su šeima

seimaiŠeima yra vertybių skalės viršuje, tačiau nesutariama kaip ją apibrėžti. Šeima kaip prigimtinė bendrija ir šeima, kaip socialinių ir kultūrinių veiksnių vaisius. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje užtikrinta teisė į šeimą visuomenėse, kurios ne visada draugiškos šeimai. Balandžio 29 d. popiežius priėmė socialinius mokslininkus, kurie svarstė šiuos ir kitus aspektus. 

Kariuomenės kapelionas kun. Oleksandras: karo kvapo neįmanoma apibūdinti

kvapoUkrainietis kunigas, Gailestingumo misionierius, vienas tų, kurie prieš kelias dienas susitiko su popiežiumi Pranciškumi, pasakoja apie dvasinę pagalbą, kurią teikia fronte. „Jei nutils pabūklai, jei įsivyraus taika, o ne paliaubos, galėsime kalbėti apie atleidimą. Laukia ilgas kelias, kur prireiks trijų ar keturių kartų. Net jei giedame „Kristus prisikėlė, dar tebeiname Kryžiaus keliu, tačiau Bažnyčia neša viltį.“

Popiežius: visi esme atsakingi už išnaudojimo prevenciją ir turime siekti teisingumo

atsakingiPenktadienį popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narius, užbaigiančius pastarosiomis dienomis vykusį kasmetinį plenarinį posėdį, padėkojo jiems už iki šiol nuveiktą darbą, kurio dėka „šiandien vaikai ir pažeidžiami asmenys Bažnyčioje yra saugesni“, taip pat kalbėjo apie naują Komisijos kolokaciją reformuotos Romos kurijos struktūroje.

Arkivysk. S. Ševčukas. Paveldėjome savo žemę

paveldBalandžio 28-osios, vykstant 64 karo dienai, kasdienėje vaizdo žinioje graikų katalikų didysis arkivyskupas S. Ševčukas kalbėjo apie trečiąjį Viešpaties Kalno pamokslo palaiminimą – palaiminimą romiesiems. Šis palaiminimas parodo būdą, kaip sukurti vidinę erdvę Dievui, taip pat ir karo metu.

Popiežius piligrimams iš Lenkijos: būkite patikimi liudytojai

patikimiKetvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su dviem tūkstančiais tikinčiųjų iš Lenkijos Lodzės arkivyskupijos. Piligrimine kelione į Romą jie užbaigia savo vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kartu su katalikais tikinčiaisiais ir jų dvasininkais atvyko ir Lodzės reformatų bei ortodoksų bendruomenių atstovai su savo vyskupais. 

Arkivysk. S. Ševčuko žinia 62-ąją karo dieną

arkivEsame vargdieniai, kuriems buvo paskelbta žinia apie Kristaus prisikėlimą, sako Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas antradienį, 62-ąją karo dieną, paskelbtoje vaizdo žinioje.

Šv. Vaitiekaus atlaidai Gniezne

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius 2022 m. balandžio 23-24 dienomis dalyvavo šv. Vaitiekaus atlaiduose Gniezne. Vyskupą lydėjo kancleris kan. Haroldas Šneideraitis.

Žemaitiją ir Gniezną sieja istoriniai saitai, nes 1427 m. Medininkų vyskupija su katedra Varniuose tapo Gniezno metropolijos sufraganine vyskupija. Tik 1798 metais Žemaičių vyskupija buvo priskirta Mogiliovo metropolijai.

Šiemet šv. Vaitiekaus atlaiduose buvo dėkojama už palaimintojo kardinolo Stefano Višinskio beatifikaciją, meldžiamasi už taiką Ukrainoje ir pristatyti naujieji misionieriai.

Arkivysk. S. Ševčukas. Karo verksmą keičia Velykų džiaugsmas

keicia„Šiandien Ukrainoje švenčiame didžiausią krikščionių šventę – Kristaus prisikėlimą, Viešpaties Velykas. Jas švenčiame 60-ąją karo, kurį Rusija atnešė į Ukrainos žemes, dieną“, – balandžio 24-osios ryte kasdienėje vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas.

Popiežius su šrilankiečiais paminėjo atakų metines

atakuBalandžio 25 dieną popiežius Pranciškus sveikino piligrimus šrilankiečius, daugiausia priklausiančius diasporos bendruomenėms Italijoje. Jų piligrimystė skirta trečiosioms velykinio teroro aktų Šri Lankoje metinėms. Tarp susitikimo dalyvių buvo žmonių, kurie šiuos teroro aktus matė savo akimis, buvo sužeisti.

Pranciškus nuodėmklausiams: visuomet būkite dosnūs

dosnus„Visada būkite pasirengę guosti tuos, kurie liūdi, yra vieniši; būkite dosnūs, tapkite apčiuopiamu Dievo artumo ir gerumo ženklu, jo gailestingumo veidu ir jo žodžių lūpomis“, – paragino popiežius pirmadienį, balandžio 25 d., kreipdamasis į pasaulinio nuodėmklausių susitikimo dalyvius.

Popiežius trinitoriams: neatskieskite akivaizdaus aktualumo charizmos

akivaizdausPopiežius Pranciškus pirmadienį, balandžio 25 d., audiencijoje priėmė Švč. Trejybės ordino dvasinės šeimos atstovus, dalyvaujančius trinitorių solidarumo tarptautiniame suvažiavime, jiems dėkojo už pastangas ginti religijos laisvę ne teoriškai, o rūpinantis dėl tikėjimo persekiojamų ir kalinamų žmonių likimais.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode