Darom/juosta
Popiežius Pranciškus pritarė dviejų palaimintųjų kanonizacijai

kanoniPraėjusį šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė audiencijoje kardinolą Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą. Popiežius Pranciškus pavirtino stebuklus, įvykusius palaimintųjų Giovanni Battista Scalabrini ir Artemide Zatti užtarimu, o tai reiškia, kad artimiausiu metu jie bus skelbiami šventaisiais. Taip pat pripažintas stebuklas, kuris priskiriamas ispanų pasaulietei Maria de la Concepcion Barrecheguren y Garcia bei septynių Dievo tarnų herojiškas dorybes.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius jaunimui: svarbiausia žinia, kurią norėčiau Jums palikti – branginkite savo šaknis ir laisvę

Minint Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimtąsias metines LR Seime š.m. gegužės vyks konferencija „50 metų po Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“.

Konferencijos globėjas J. Em. kardinolas Sigitas Tamkevičius dalijasi mintimis apie šio istorinio fenomeno prasmę anuomet, reikšmę šiandien ir ateities perspektyvas.

Jūsų Eminencija, kaip manote, kokias Kronikos pamokas Lietuva išmoko, o kokias galbūt primiršo?

Vatikano diplomatijos vadovas: remiame Ukrainos vientisumą ir suverenitetą

rem„Jei kyla kokių nors abejonių dėl Šventojo Tėvo meilės ir atsidavimo Ukrainai ir jos žmonėms, manau, kad mano buvimas čia skirtas tas abejones išsklaidyti“, – gegužės 19 d. susitikime su Lvivo meru Andrijumi Sadovyi ir Lvivo srities vadovu Maksymu Kozyckiu pasakė arkivyskupas Paulas Gallagheris, Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius, gegužės 18–20 dienomis lankydamasis Ukrainoje. 

Arkivysk. S. Ševčukas: kantrybe ir gailestingumu gydome sielos žaizdas

kantrybeUkrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdieninėse vaizdo žiniose šiomis dienomis apmąsto gailestingumo darbus sielai karo sąlygomis. Gegužės 18 d., 84-ąją karo dieną, jis kalbėjo apie kantrybę kenčiant nuoskaudas; gegužės 19 d., 85-ąją karo dieną, – apie įžeidimų atleidimą. 

Popiežius kunigams studentams: kvėpuokite Bažnyčios visuotinumo oru

kvepGegužės 19 d. audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė 85 metų įsteigimo jubiliejų mininčios Rumunų kolegijos bendruomenę – Romoje studijuojančius rumunų kunigus, dažniausiai priklausančius graikų apeigų katalikų bendruomenei, kolegijos vadovus, juos lydinčius Rytų Bažnyčių kongregacijos vadovus. Popiežius pasidalijo keliomis mintimis apie jų formaciją. 

Popiežius: brolis Karolis – šventasis ir mūsų laikų pranašas

karolisPopiežius trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją susitiko su šv. Karolio de Foucauld dvasinės šeimos asociacijos nariais, sekmadienį dalyvavusiais šventojo kanonizacijoje. Popiežius jiems dėkojo už pasiryžimą sekti šventojo gyvenimo pavyzdžiu mažumu, nuolankumu ir dalijimusi su vargšais, be to paliudijo, kad šventojo Karolio dvasingumas ir jam labai padėjo pašaukimo kelyje.

Popiežius: evangelizavimas yra Bažnyčios dinamiškumo pagrindas

dinam„Bažnyčios vykdoma misija niekuomet nėra prozelitinė veikla, bet yra liudijimas: išėjimas iš savęs, kad gyvenimu liudytume neįkainojamą ir išganančią Dievo meilę mums, pašauktiems vieni kitiems būti broliais ir seserimis“, – parašė popiežius Pranciškus žinioje sveikindamas Popiežiškųjų misijų institutą Lione (Prancūzija) kelių jam reikšmingų sukakčių proga.

Popiežiaus audiencija „Chemin neuf“ bendruomenės politinei brolijai

brolijaiPolitika yra kilniausia artimo meilės forma. Šiuos popiežiaus Pijaus XI žodžius popiežius Pranciškus pakartojo pirmadienį priimdamas „Chemin Neuf“ bendruomenės politinės brolijos atstovus. „Chemin Neuf“ („Naujasis kelias“) bendruomenė buvo įkurta prieš keturiasdešimtį metų Prancūzijoje. Šiandien jį veikia trisdešimtyje šalių. 

Mažeikiuose paminėtos mons. K. Vasiliausko 100-osios gimimo metinės

2022-uosius, minint 100-ąsias gimimo metines, Seimas paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Įvairūs minėjimai vyksta visoje Lietuvoje. Dalį jų inicijuoja šviesaus atminimo monsinjoro K. Vasiliausko bičiuliai tose vietovėse, kur lankėsi pats mons. K. Vasiliauskas.

Prieš 25-erius metus jis lankėsi ir Mažeikiuose. Ta proga gegužės 15 d. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje už a. a. mons. Kazimierą Vasiliauską melstasi Sumos šv. Mišiose, surengta sakralinė impresija.

Mišių aukai vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo kurijos kancleris kan. Haroldas Šneideraitis, Mažeikių dekanato dekanas, parapijos klebonas kan. Donatas Stulpinas bei vicedekanas kun. Gintaras Lengvinas.

Vatikanas: Ukrainos teisė gintis

gintisVatikano diplomatijos vadovas interviu apie padėtį Ukrainoje užtikrino, jog Šventasis Sostas kuria dialogo erdves, siekdamas taikos. Italijos visuomeninio transliuoto Rai 2 pokalbis ketvirtadienį, gegužės 12 d., su arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu, Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriumi, perduotas prieš planuojamą jo vizitą į Kyjivą. Arkivyskupo paklausta ir apie karo eskalavimo, branduolinio ginklo panaudojimo pavojų bei Rusijos karo Ukrainoje padarinius ekumenizmui.

Jono Pauliaus I mokymas – atskaitos taškas nūdienos Bažnyčiai

atskaitosJono Pauliaus I mokymas, nors ir per labai trumpą popiežiavimo laikotarpį, yra aiškus atskaitos taškas konkretiems atsakymams į nesuskaičiuojamus ir sudėtingus nūdienos iššūkius Bažnyčiai, parašė penktadienį, gegužės 13 d., popiežius kreipdamasis į konferencijos apie būsimą palaimintąjį, popiežių Joną Paulių I, dalyvius.

Šeši siekiai. Popiežiaus Jono Pauliaus I mokymas

siekiaiGegužės 13 d. Vatikano Jono Pauliaus I fondas kviečia į konferenciją „Šeši siekiai – Jono Pauliaus I magisteriumas archyvinių dokumentų šviesoje“. Konferencija Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje rengiama artėjant Jono Pauliaus I (Albino Luciani) paskelbimui palaimintuoju š.m. rugsėjo 4 d.

Popiežius: kurkime ateitį kartu su migrantais

ateitiKetvirtadienį Vatikane buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų rugsėjo 25 d. minėsimos 108-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Minėjimo ir jam skirtos popiežiaus žinios tema: „Ateities kūrimas kartu su migrantais ir pabėgėliais“.

Kunigas ukrainietis: yra karo siaubo sostinės, yra mirties tyla uždengtos periferijos

siaubo„Jei patys vaikai nežuvo, tai savo akimis pamatė mirtį. Tėvai nužudyti, senoliai išvaryti iš namų. Patyčios, vagystės, niokojimas. Mes matėme ir pažinome pragarą. Ir matėme jį akyse tų, kurie kreipėsi į mus pagalbos. Kaime netoli Baltarusijos prisiartino grupė žmonių su ašaromis: jie norėjo pasakyti, kad jie egzistuoja, kad pasaulis jų nepamirštų. Kažkuris suriko – „Fotografuokite mus! Parodykite, kad mes esame!““, – pasakoja kun. Vitalijus Uminskis, Kyjivo ir Žytomyro „Caritas“ direktorius. 

S. Ševčukas. Gydykime ukrainiečių žaizdas vaistais, tarnavimu ir Bažnyčios malda

gydyGegužės 11 dienos kasdienėje vaizdo žinioje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo apie tarnystę ligoniams – dar vieną gerą darbą kūnui, kurių darymas padeda kovoti dvasinę kovą prieš blogį ir tuo pat metu yra tarnavimas pačiam Viešpačiui, kuris tapatinasi su kenčiančiais. O jų skaičius Ukrainoje didėja kasdien.

Arkivysk. S. Ševčukas. Pabėgėlio ranka Dievas beldžia į mūsų duris ir širdis

beldzia„Praėjusi diena ir vakaras Ukrainoje buvo labai sunkūs. Įnirtingos kovos vyksta visoje fronto linijoje rytuose ir pietuose“, – 76-osios karo dienos žinioje sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Gegužės 10 dienos kasdienėje vaizdo žinioje jis kalbėjo apie dar vieną gerą darbą kūnui – svetingumą keliaujantiems. Jis dėkojo Dievui, už tai, kad ateina pas mus keliautojo ir pabėgėlio pavidalu, taip pat už tuos, kurie Jį sugeba atpažinti. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode