Paskelbta žinia 56 Pasaulinei socialinės komunikacijos dienai

dienaiSausio 24 dieną paskelbta Pranciškaus žinia šiemetinei Pasaulinei socialinės komunikacijos dienai, minimai 56 kartą. Joje Šventasis Tėvas išsamiai aptaria klausymosi, įsiklausymo aspektą komunikacijoje. Jis yra lemiamas komunikacijos gramatikoje, tai tikro dialogo sąlyga.

Ukrainos ir Lenkijos ganytojai: karo barbarybė nieko neišsprendžia

bar„Šiandien norime aiškiai pasakyti, kad bet koks karas yra tragedija ir niekada negali būti tinkama priemonė tarptautinėms problemoms spręsti. Jis niekada nebuvo ir nebus tinkamas sprendimas, nes dėl jo kyla nauji ir dar rimtesni konfliktai“, – rašoma bendrame ukrainiečių ir lenkų vyskupų kreipimesi.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ: Lietuvos padėtis šiuo metu yra tragiška, sunkesnė nei prieš 30 metų

Šiemet minime 50-ies metų sukaktį nuo pirmojo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numerio pasirodymo. Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ Kroniką redagavo vienuolika metų ir beveik tiek pat laiko už šią savo veiklą praleido lageriuose ir kalėjimuose.

Slapta leidžiamo ir platinamo leidinio dėka į laisvąjį pasaulį sklido žinios apie tikinčiųjų persekiojimus: buvo viešinamos sovietų nužudytų dvasininkų pavardės, faktai apie dėl įsitikinimų iš darbų ar universitetų išmetamus žmones, žinios apie niokojamą krikščionišką paveldą.

Šiandien kardinolas S. Tamkevičius SJ ne tik dalijasi prisiminimais apie ano meto persekiojimus, bet ir įspėja apie dabartines grėsmes sąžinės, žodžio ir tikėjimo laisvei.

Europos vyskupų kreipimasis dėl padėties Ukrainoje

padetiesEuropos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) vadovybė šiuo dramatišku įtampos momentu Europos žemyno vyskupų vardu reiškia savo artumą Bažnyčioms Ukrainoje ir visiems jos žmonėms, sakoma sausio 21 d. paskelbtame tarybos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo pareiškime.

Popiežius: nesitenkinkime drungnu ir lėkštu tikėjimu

druPenktadienį, sausio 21 d., popiežius Pranciškus priėmė Tikėjimo mokymo kongregacijos narius, dalyvaujančius kasmetinėje plenarinėje sesijoje. Jiems sakytoje kalboje popiežius apžvelgė kongregacijos darbą pagal tris raktažodžius: orumas, įžvalgumas ir tikėjimas.

Apie būsimo Bažnyčios mokytojo šv. Ireniejus mokymą

mokyma2021 m. spalio 7 d. popiežius Pranciškus audiencijoje Šv. Ireniejaus mišriai ortodoksų ir katalikų grupei pasakė, jog ketina netrukus skelbti jos globėją šv. Ireniejų Lionietį Bažnyčios mokytoju ir kad jam suteiks „Vienybės mokytojo“ – „Doctor unitatis“ titulą. Popiežius sakė, kad šv. Ireniejus nutiesė dvasinį ir teologinį tiltą tarp Rytų ir Vakarų krikščionių.

Popiežius pirmąkart suteiks moterims lektorės ir akolitės tarnystes

lekSausio 23 dieną bus trečią kartą švenčiamas Dievo Žodžio sekmadienis, skatinantis didesnį tikinčiųjų dėmesį Šventajam Raštui, o per jį – Dievo ir Kristaus pažinimui. Šia proga Pranciškus keliems tikintiesiems, pabrėžiant jų atsakomybę perduodant tikėjimą ir liturgijoje, suteiks įvairias tarnystes – katecheto, lektoriaus ir akolito. Pirmą kartą – ir moterims. 

Rengiamasi šv. Ireniejų paskelbti Bažnyčios mokytoju

irenKetvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro, kuris supažindino su kongregacijos nuomone dėl siūlymo šv. Ireniejų paskelbti Bažnyčios mokytoju ir su trijų beatifikacijos bylų eiga.

Popiežius prašo melsti Dievą už kenčiančius Tongos žmones

tongosTongos salyną ir jos gyventojus sausio 15 d. ištiko galingos gamtos stichijos sukelta katastrofa, apie kurios mastą ir nuostolių apimtį šiandien dar žinoma nedaug. Pagal pirmąsias neišsamias žinias, povandeninio ugnikalnio išsiveržimo ir jo sukelto cunamio padaryti nuostoliai didžiuliai.
Tongą ištikusią katastrofą paminėjo popiežius Pranciškus baigiantis trečiadienio bendrajai audiencijai. Pranciškus užtikrino, jog jis yra dvasiškai artimas Tongos žmonėms, meldė jiems Dievo paguodos ir paprašė visų melstis su juo už Tongos gyventojus:

Kun. Tomaš Halik. Ateities krikščionybės forma bus kitokia

kitokia„Šiandieniniams teologams ir Bažnyčios ganytojams reikia tokios drąsos, kaip šv. Pauliaus, leidusio ankstyvajai krikščionybei įsilieti į naują ir platesnį graikų-romėnų civilizacijos kontekstą, paskelbusio, kad tai, ką daugelis to meto krikščionių, tarp kurių ir apaštalų autoritetai, laikė esminiais savo religinės tapatybės bruožais, ypač apipjaustymą ir kitas Mozės Įstatymo taisykles, yra pasenę ar net žalinga“, – sako kun. Tomaš Halik interviu, paskelbtame žurnale „Etudes“.

Lietuvos krikščionys kviečia palaikyti Suomijos parlamentarę, kuri bus teisiama už Biblijos citavimą

Lietuvos krikščionys išreiškė ypatingą susirūpinimą precedento neturinčiais įvykiais kaimyninėje šalyje.

Sausio 24 dieną Helsinkyje numatomas pirmasis teismo posėdis, kuriame bus nagrinėjama ypatingos svarbos byla – Suomijos parlamentarei Päivi Räsänen už Biblija paremto požiūrio sklaidą pareikšti įtarimai dėl „etninio kurstymo“ ir „neapykantos kalbos“. Už tai politikei numatyta iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Estų pastorė A. Burghardt: tarnauti tuo, ką gavome

Estijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios pastorė Anne Burghardt yra pirmoji moteris, išrinkta į Pasaulinės Liuteronų Federacijos generalinio sekretoriaus pareigas. Šventojo Sosto dienraščio sausio mėnesio priedas „Moterys, Bažnyčia, pasaulis“ paskelbė biografinę apybraižą.

Past. O. Pedroso Mateus. Malda už krikščionių vienybę kyla iš prieštaravimo

kyla„Susidūrę su išmėginimais, mūsų broliai ir seserys iš Artimųjų Rytų atkakliai laikosi savo tikėjimo ir kviečia už kelių dienų prisijungti prie jų maldos už krikščionių vienybę. Prisijunkime prie jų ir būkime atviri tam, ką Dvasia gali mums duoti ir ko mus išmokyti tomis dienomis apie viltį, kai esame gundomi beviltiškumo“, – sako presbiterionų pastorius Odairas Pedroso Mateus iš Brazilijos, Pasaulinės Bažnyčių Tarybos laikinasis direktorius, kviesdamas dalyvauti Maldos už krikščionių vienybę.

Verslas pasaulyje po pandemijos privalo tapti gėrio jėga

gerioPasaulio verslo, finansų ir ekonomikos ekspertai ir akademikai, Vatikano COVID-19 komisijos ir Šventojo Sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos atstovai trečiadienį, sausio 12 d., privačiame nuotoliniame susitikime svarstė klausimus, kaip koronaviruso pandemija keičia visuomenes ir kokius galima pasiūlyti ekonominius modelius, kurie gerbtų gamtą, žmogų ir visuomenę.

Popiežius: šv. Juozapas – tėvas, kuris nekliudo

nekliudoŠv. Juozapo tėviškumo pėdsakai Jėzaus palyginimuose ir vaizdiniuose. Asmeninis pasitikėjimas šv. Juozapo užtarimu ir dangaus parodytas subtilumas. Bažnyčios dvasinė motinystė, kuri turi būti papildyta dvasine tėvyste. Šv. Juozapo pavyzdys ir užtarimas kasdieniame tėvų gyvenime, ypač kai sunku. Tai popiežiaus Pranciškaus interviu „Vatican News“ ir „l’Osservatore Romano“, Šventojo Sosto naujienų svetainei ir dienraščiui, temos.

Artėja Krikščionių vienybės savaitė

vienybesArtėja tradicinė kasmetinė iniciatyva, kuria primenama Kristaus malda už savo mokinius: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21). Tuo pat metu primenamas ir krikščionių susiskaldymo skandalas, atstumiantis daugybę žmonių nuo Dievo pažinimo. 

Popiežius Pranciškus ir muzika

muzikaNe paslaptis, jog popiežius Pranciškus mėgsta muziką, ypač klasikinę. Antradienį jis pats netiesiogiai priminė apie tai apsilankydamas „Stereosound“ plokštelių parduotuvėje Romos senamiestyje.

Čilė: tūkstantis studentų leidosi į misijas

leidosiKatalikų universiteto pastoracinis centras vykdo tris projektus, kuriuose dalyvauja jauni savanoriai.
Tūkstantis studentų iš įvairių Čilės katalikų universiteto fakultetų sausio 4–14 dienomis septyniuose šalies regionuose neša vienybės ir vilties žinią daugiau nei pusei milijono šeimų. Katalikų universiteto pastoracinis centras vykdo tris projektus, kuriuose dalyvauja jauni savanoriai. Šiuo metu Čilėje vasara, studentai pastoraciniuose projektuose dalyvauja per vasaros atostogas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode