„Viešpaties angelas“. „Pakėlęs akis į savo mokinius“

pakelesNors buvo apsuptas didžiulės minios, Jėzus kreipėsi ne į ją, kai vardijo palaiminimus. Jis atsigręžė į savo mokinius, pastebėjo popiežius Pranciškus, komentuodamas evangelisto Luko pasakojimą (Lk 6, 20–23). Nes šie palaiminimai iš tiesų apibrėžia Jėzaus mokinio tapatybę.

Adrien Candiard OP. Krikščioniškos tapatybės paradoksas – jos šaknys yra ateityje

adIndividuali ar bendruomeninė tapatybė neišvengiamai yra susijusi su praeitimi, su istorija, su kultūriniu paveldu. Tai galioja visiems žmonėms, pavieniams krikščionims ar visam Europos kontinentui, kuriame gyvena įvairių įsitikinimų žmonės. Ir vis dėlto, paradoksaliai, krikščionio tapatybė labiau susijusi su ateitimi, nei su praeitimi, pažymi prancūzų dominikonas Adrienas Candiard’as OP.

2025 m. jubiliejus. Popiežiaus laiškas

laiskasPopiežius išsakė viltį, kad 2025 m. jubiliejaus dvasinis matmuo, kviečiantis į atsivertimą, susilies su pamatiniais socialinio gyvenimo aspektais, ir kad šitaip sudarys vientisą vienybę. Popiežius tai parašė laiške už būsimuosius jubiliejinius Šventuosius metus atsakingam arkivyskupui S. Fisichella.

COMECE: rūpinkimės ir motina, ir negimusiu vaiku

motinaSituacijos, kuriose atsiduria apie abortą galvojančios motinos, yra tragiškos ir sudėtingos. Tačiau nereikia pamiršti, kad viena iš pagrindinių vertybių yra pagarba kiekvieno žmogaus orumui visais jo gyvenimo etapais, pažymi Europos Sąjungos vyskupų konferencijas vienijanti organizacija. 

Popiežius emeritas: gėda, liūdesys, prašymas atleisti

gedaŠių metų sausio 20 d. buvo paskelbta ataskaita apie nepilnamečių lytinio išnaudojimo nusikaltimus, įvykdytus Miuncheno ir Freizingo arkivyskupijoje per pastaruosius septynis dešimtmečius. Raportas apima ir trumpą laikotarpį, kai vyskupijai vadovavo Josephas Ratzingeris, dabartinis popiežius emeritas.

Popiežius kunigams ir seminaristams: neužsibarikaduokite zakristijoje

semianrPirmadienį, vasario 7 d., Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškosios Lombardijos seminarijos studentų ir ugdytojų bendruomenę. Seminarija, kurioje kunigystei rengiasi jauni vyrai iš šiaurės Italijos Lombardijos regiono vyskupijų, veikia Romoje; jos būstinė yra šalia Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos.

Popiežius aukojo Grabnyčių Mišias: grąžinti Viešpatį į centrą

grabPopiežius Pranciškus pakvietė Dievui pašvęstas vienuoles ir pašvęstus vienuolius su užsidegimu atnaujinti pasiaukojimą Dievui pagal pranašo Simeono pavyzdį – jo motyvus, viziją ir gestą, kai šventykloje paėmė ant rankų panešioti kūdikėlį Jėzų. Popiežius kreipėsi į pašvęstuosius trečiadienį, vasario 2 d., Šv. Petro bazilikoje aukotose Grabnyčių – Kristaus paaukojimo šventės – Mišiose, kuriose kartu paminėta Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena.

Metai nuo perversmo Mianmare. Popiežiaus kreipimasis

perver1„Jau metus su skausmu stebime smurtą Mianmare. Kaip savo kartoju šio krašto vyskupų raginimą tarptautinei bendruomenei siekti visų suinteresuotų šalių susitaikymo. Negalime nusisukti į kitą pusę nuo daugelio brolių ir seserų kančių. Prašykime maldoje Dievą paguodos šiai iškankintai tautai. Jam patikime savo pastangas dėl taikos“, – sakė trečiadienį popiežius.

Trečiadienio katechezė. Šv. Juozapas yra mūsų draugas

draugasPer pastarųjų savaičių trečiadienio bendrąsias audiencijas, priminė Pranciškus, jis apžvelgė šv. Juozapo paveikslą remdamasis negausiomis, tačiau svarbiomis žiniomis, kurias mums perdavė Evangelijos, kalbėjo apie jo savybes, kurias išryškino Bažnyčios maldos ir pamaldumas. Šio trečiadienio katechezėje popiežius šnekėjo apie tai, kad šv. Juozapas nėra vien gražus, tačiau tolimas istorinis pavyzdys. Jis gali būti mūsų draugas šiandien. Kokiu būdu? Per šventųjų bendrystę.

Popiežius: padėkime žmonėms atpažinti melą apie vakcinas

Sausio 28 d. rytą popiežius Pranciškus susitiko su tarptautinio katalikiško žiniasklaidos konsorciumo „Catholic fact-checking” nariais, kurie padeda žiniasklaidos vartotojams atpažinti netikras arba sąmoningai klaidinančias žinias apie pandemiją ir ypač apie vakcinas nuo COVID-19.

Sinodalumas, pastoracinis palydėjimas ir išklausymo kultūra bažnytiniame Tribunole

sinodPopiežiaus Pranciškaus ketvirtadienio audiencija Romos Rotai pradėjo šio Bažnyčios teismo juridinius metus. Sveikinimo kalboje tribunolo vadovams ir pareigūnams, advokatams ir bendradarbiams Pranciškus priminė šiemet minimus Šeimos metus ir prašė visus susimąstyti apie sinodalumo svarbą svarstant santuokos negaliojimo bylas.

Ką sako naujoji katecheto tarnystė?

naujojiDievo žodžio sekmadienį popiežius Pranciškus šešiolika tikinčių pasauliečių, moterų ir vyrų, paskyrė lektoriais ir katechetais. Skyrimai suteikti pirmą kartą ir pagal naujas apeigas. Tačiau katechetai jau darbuojasi daug amžių, kas pasikeitė? Atsakyti padeda Pranciškaus paaiškinimai ir pačios apeigos, kuriomis šios tarnystės įsteigiamos ir suteiktos.

Popiežiaus katechezė. Juozapo sapnai

juozapoTęsdamas šv. Juozapui skirtą katechezių ciklą šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie Juozapo sapnus.
Biblijoje, kaip ir senovės tautų kultūrose, sapnai buvo laikomi priemone, kuria Dievas apreiškia save, sakė Pranciškus. Sapnas simbolizuoja kiekvieno iš mūsų dvasinį gyvenimą – tą vidinę erdvę, kurią kiekvienas iš mūsų yra pašauktas puoselėti ir saugoti. Tačiau, pridūrė popiežius, turime atsiminti, kad kiekviename iš mūsų skamba ne tik Dievo balsas, bet ir daug kitų balsų – mūsų baimių balsai, mūsų praeities patirčių balsai, mūsų vilčių balsai, taip pat piktojo balsas, kuris nori mus apgauti ir suklaidinti. Todėl svarbu atpažinti Dievo balsą tarp kitų balsų. Kaip tik šia prasme, pasak Pranciškaus, labai svarbus yra Juozapo pavyzdys. Jis moka išsaugoti vidinę ramybę ir, kas svarbiausia, atpažinti Dievo žodį ir pagal jį priimti teisingus sprendimus.

Nuncijus Ukrainoje: meldžiamės su popiežiumi ir geros valios žmonėmis

nuncijusPopiežiaus Pranciškaus paraginti, šį trečiadienį, sausio 26 d., katalikai visame pasaulyje meldžiasi už Ukrainą. Maldos dienos išvakarėse mūsų kolegos iš Vatikano radijo laidų ukrainiečių kalba redakcijos kalbėjosi su apaštališkuoju nuncijumi Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku.
Kaip popiežiaus kreipimasis buvo sutiktas Ukrainoje?

Skiepytis nuo COVID-19 – religinė pareiga

religineAntradienį, sausio 25 dieną, baigiasi ekumeninis aštuondienis – Maldos už krikščionių vienybę laikotarpis, kurio pradžia Italijoje tradiciškai sutampa su Maldos aštuondienio išvakarėse minima metine žydų ir katalikų santykių ir dialogo diena. Šiemet Italijoje, dialogas tarp krikščionybės ir žydų paminėtas sausio 17 dieną Romos Žydų muziejuje diskusija apie hebraizmo ir krikščionybės dvasines ir žmogiškąsias vertybes pandemijos iššūkių šviesoje.

Popiežius: liudyti artumą atskirtyje gyvenančiam jaunimui

liudytiPopiežių pirmadienį aplankė seserų augustinių Notre-Dame kongregacijos generalinės kapitulos dalyvės. Pranciškus pasidžiaugė ugdymo sferoje įsipareigojusių vienuolių darbais, jas ragino su Evangelijos subrandintu entuziazmu padėti jaunimui vėl atrasti gyvenimo skonį ir norą kurti visuomenę.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode