Darom/juosta
R. Cantalamessa: kaip suprantame Kristaus buvimą Eucharistijoje?

buvmaKardinolas Raniero Cantalamessa penktadienio rytą Vatikano didžiojoje audiencijų salėje skaitė ketvirtąją gavėnios meditaciją, kurios klausėsi popiežius, Romos kurijos vadovai ir Vatikano darbuotojai. Šiemetinėse gavėnios penktadienių meditacijose kalbama apie Eucharistiją.
Ką reiškia tikras Kristaus buvimas Eucharistijoje? Kaip suprasti šį didįjį tikėjimo slėpinį? Kai sau užduodame šį klausimą, sakė kardinolas, savaime atsimename begalę teorijų ir diskusijų, kurios supriešino katalikus su protestantais, lotynų ir graikų tradicijų krikščionis, ir kyla pagunda manyti, kad, jei mėgintume ką nors daugiau apie tai pasakyti, neišvengiamai nenukryptume į tarpkonfesinius ginčus.

Pranciškus: neįgalieji gali būti gerais samariečiais

gerais„Išgyvename sunkaus išmėginimo metą, tačiau artėjančios Viešpaties Velykos primena, kad mirtis netars paskutinio žodžio. Laikykime degantį vilties žibintą“, – pasakė penktadienį, balandžio 1 d., popiežius Pranciškus Italijos pagalbos sergantiesiems autizmo liga federacijos delegacijai. Popiežius kalboje drąsino Federacijos narius darbuotis ne tik dėl žmonių su negalia, bet ir kartu su jais.

Ukrainos kariuomenės kapelionas: susigrąžinti prarasto žmogiškumo malonę

prarastoUkraina įžengė į šeštąją karo savaitę. Nuo neišprovokuotos Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d. Ukrainos kariuomenė labai ryžtingai gina savo tėvynę, namus ir gyventojus. Tačiau žūsta tūkstančiai nekaltų ir beginklių Ukrainos gyventojų, neretai neišleidžiamų iš visai sugriautų apsuptų miestų. Daugiau nei trys milijonai gyventojų pasitraukė į užsienį.
„Šis karas yra itin žiaurus“, – sako Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujančių graikų katalikų karo vyriausias kapelionas, jėzuitas t. Andriyjus Zelinskis.

Ukraina: Mariupolis, sunaikinto miesto sielvartas

sielIš miesto kankinio pasiekia pauliečių vienuolio kunigo Pavlo, kuriam pavyko pabėgti, liudijimas: bombardavimui be perstojo tęsiantis 24 val. per parą, pabėgimas tampa tikra odisėja tarp patikros punktų ir skausmo tų, kuriems nieko nebeliko.

„Viešpaties angelas“: švenčiame ir džiaugiamės ar rodome pirštu?

rodomeMes esame tas sūnus ir, jei pagalvosime, kaip Tėvas visada mus myli ir mūsų laukia, mūsų širdis suvirpės, per sekmadienio vidudienio susitikimą pažymėjo popiežius, komentuodamas vadinamąjį sūnaus paklydėlio palyginimą (žr. Lk 15, 11–32). Šis palyginimas mums parodo atlaidžią ir švelnią Dievo širdį. Tik mes kartais pavargstame prašyti atleidimo. 

Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: melskimės už sužeistuosius, už Mariupolį!

melskine„Šiandien, 2022 m. kovo 24 d., sukanka lygiai mėnuo nuo šio baisaus karo prieš Ukrainą, prieš Ukrainos žmones pradžios“, – kasdienėje vaizdo žinioje sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas Sviatoslavas Ševčukas. Jau tiek daug sugriovusio ir gyvybių pražudžiusio karo kontekste jis kalbėjo apie sužeistuosius ir, dar kartą, apie Mariupolį.

Popiežius: paaukojimo malda bus visuotinės Bažnyčios gestas

paaukojimoPopiežius Pranciškus laišku pakvietė visus Bažnyčios vyskupus dvasinėje vienybėje su juo paaukoti Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai ir šią proga į savo šventoves paaukojimo maldai pakviesti visą šventąją Dievo tautą, kad vieningai ir galingai kreiptųsi į Taikos Kunigaikščio Motiną.

Romos kurijos reforma. Kas pasikeitė? Kas dar keisis?

kurijosSekminių iškilmės dieną, birželio 5-ąją, įsigalios šeštadienį paskelbta popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija „Praedicate Evangelium“, kuri dalinai pertvarko Romos kurijos struktūrą, tai yra Vatikane veikiančias centrines Katalikų Bažnyčios institucijas, padedančias popiežiui vykdyti Romos vyskupo tarnystę. Pirmadienio rytą Vatikano spaudos salėje vyko naujosios konstitucijos pristatymas.

Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: ačiū drąsiems kunigams, ačiū avarinėms tarnyboms

drasiems„Šiandien mūsų karo kapelionai vadovauja liturginėms apeigoms mūsų kariams, maitina mūsų Išganytojo pergalingu Kūnu ir Krauju tuos, kurie šiandien kovoja už Ukrainos pergalę. Šiandien mūsų kunigai neša mūsų Išganytojo Kūną ir Kraują ten, kur aidi sužeistųjų verksmai ir dejonės – mūsų karo ligoninėse, civilinėse ligoninėse, eina į slėptuves nuo bombų ir rūsius švęsti šio Šventojo Sakramento“, – kasdienėje vaizdo žinioje, paskelbtoje sekmadienį, sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. 

Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas dr. Petar Antun RAJIČ: progresyvistinės ideologijos suklestėjimas lemia didelės dalies visuomenės apatiją

Lietuvos tikintieji šiuo metu medžiasi už karo draskomą Ukrainą ir jos žmones. Šiemet minėdami Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimtmetį, prisimename ir pagerbiame ne tik tuos žmones, kurie kovojo su priespauda ir skelbė laisvajam pasauliui žinias apie tikinčiųjų persekiojmus, bet ir tuos, kurie šiandien patiria pačią įvairiausią diskriminaciją dėl savo išpažįstamo tikėjimo.

Popiežius Pranciškus: nėra teisingų karų

karu„Prie mūsų priartėjo karas. Jis jau ant mūsų slenksčio“, – pasakė penktadienį, kovo 18 d. popiežius Pranciškus. Jis pasidalijo mintimis apie karą Ukrainoje audiencijoje katalikiško ugdymo tema. Pasak popiežiaus Pranciškaus, karas verčia susimąstyti apie žmogaus prigimties žiaurumą, apie tai, kam mes esame pajėgūs.

Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Šiandien moterys yra Ukrainos stiprybės simbolis“

stiprybes„Šiandien yra 2022 m. kovo 17 d., o mes jau išgyvename 22-ąją karo dieną. Pradedame ketvirtą šios siaubingos, neteisingos agresijos prieš Ukrainą savaitę. Tačiau kiekvieną rytą galiu pasakyti, kad Ukraina laikosi, Ukraina kovoja“, – kasdienėje vaizdo žinioje sakė didysis Graikų Katalikų Bažnyčios Ukrainoje arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Jis citavo Ukrainos himno eilutę, jog šalyje nemiega nei laisvė, nei šlovė. 

Popiežius augustinams: renkitės savo charizmą perduoti pasauliečiams

renkitesPopiežius Augustinų rekolektų ordino narių dėmesį atkreipė į mažėjančio pašaukimų skaičiaus užduodamą pamatinį klausimą: ar esame pasirengę perduoti savo dovaną pasauliečiams, kad jie tęstų Bažnyčios pastoraciją? Pranciškus kartu paragino augustinus vienuolius apmąstyti šventojo Juozapo, savo ordino globėjo, pašaukimą. Šeštadienį, kovo 19 d., minima Mergelės Marijos sužadėtinio šv. Juozapo liturginė iškilmė.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode