S. Ševčukas. Racionali būtybė turi teisę į ugdymą, taip pat karo metu

racionaliSlavjanskas, Bachmutas, Zaporižios, Charkivo, Mykolajivo, Žytomyro, Dnipropetrovsko sritys, 175 karo dienos vaizdo žinioje vardijo Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, kalbėdamas apie naujausias okupantų iš Rusijos atakas. Toliau svarstydamas apie teisingos Ukrainos valstybės kūrimą po karo – už šią svajonę kasdien žūva krašto sūnūs ir dukterys – jis kalbėjo apie pamatinę teisę į švietimą ir ugdymą.

„Ši teisė kyla iš paties fakto, kad žmogus yra racionali būtybė. Viešpats Dievas sukūrė mus kitokius, nei kitus regimojo pasaulio kūrinius, apdovanodamas protu, ypatingu gebėjimu pažinti tiesą. Jis taip pat įdiegė į mūsų širdį  troškimą pažinti didžiąją Tiesą“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas, priminęs, jog krikščionims ši didžioji Tiesa yra pats Viešpats Kristus.

Žmogus, kaip racionali būtybė, turi teisę į švietimą kaip į fundamentalią teisę įgyti žinojimą. Kristaus Bažnyčia, nuo pat pirmųjų amžių, o Ukrainos atveju – nuo krikščioniškos Kyjivo valstybės įsteigimo – stengėsi šią teisę įtvirtinti. Bažnyčia elgiasi kaip Motina ir Mokytoja. Bažnyčios institucijos visada buvo švietimo, mokslo ir kultūros centrai.

„Mūsų Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia taip pat visada padėjo savo vaikams, dažnai patiems neišgalėjusiems mokytis kitose šalyse, išsilavinti, patekti į geriausias mokyklas ir universitetus“, – pridūrė S. Ševčukas.

„Šiandien norėčiau ypač padėkoti visiems pedagogams, visiems tiems, kurie net ir karo metu nenuilstamai dirba ir dirbs dėl mūsų vaikų ir jaunimo švietimo bei auklėjimo“, – tęsė jis, primindamas, kad netrukus, nuo rugsėjo 1 d., prasidės nauji mokslo metai, kad mokytojai yra pasiilgę savo mokinių, o mokiniai ar studentai – savo klasių ar auditorijų.   

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas paminėjo, kad rengiantis tiesioginiam ugdymui jis gavo švietimo ministro prašymą padėti pasirūpinti mokinių ir studentų saugumu per oro antskrydžius ir oro atakas.

„Esame pasirengę tarnauti“, – pabrėžė ganytojas, prieš tai priminęs, kad bažnyčių, vienuolynų, seminarijų, sielovados centrų durys buvo atviros žmonėms „Orumo revoliucijos“ ir pandemijos metu, o prasidėjus karui bažnyčių ir vienuolynų rūsiai tapo slėptuvėmis šimtams žmonių.

„Ir dabar su džiaugsmu norime atverti savo bažnyčias ir vienuolynus vaikams, ypač kai to reikės mūsų vaikų saugumui per oro antskrydžius ir pavojus“, – kalbėjo S. Ševčukas ir pakvietė mokyklų vadovus apsilankyti artimiausioje graikų katalikų bažnyčioje, apžiūrėti patalpas. Jas galima pritaikyti taip, kad tarnautų ir kaip slėptuvės nuo bombų, ir kaip pamokų vieta. Didysis arkivyskupas taip pat kreipėsi į pačius vaikus:

„Brangūs vaikai, mergaitės ir berniukai. Karas vagia jūsų vaikystę ir jaunystę. Užuot galvoję apie mokymąsi, švietimą, daugelis iš jūsų šiandien galvoja apie karą. Daug iš jūsų tikriausiai neturės galimybės rugsėjo 1 d. sėsti į mokyklos suolą. Mokytojai, žinoma, padarys viską, kad suteiktų galimybę mokytis jums įmanomu būdu. Ir Bažnyčia, Motina ir Mokytoja, stengsis jums pasitarnauti“, – užtikrino ukrainiečių ganytojas. Jis paragino vaikus melstis už kraštą, už gynėjus, už pergalę, už mokytojus ir tėvus: vaikų malda turi didžiulę galią. S. Ševčukas priminė kelias istorijas, pavyzdžiui, aštuonmečio Serhijaus iš Černihivo, apie tai, kaip vaikai piešdami, dainuodami, žaisdami šachmatais, taupydami rinko lėšas kariuomenei, įkvėpdami ir suaugusiuosius. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode