Rugpjūčio 10 d.: šv. Laurynas, diakonas ir kankinys

diakonasPopiežius pasveikino Romos kankinio ir diakono šv. Lauryno liturginės šventės proga. Kreipdamasis itališkai, Pranciškus reiškė viltį, kad ši šventė kiekvienam sužadins troškimą liudyti Evangeliją ir būti nusiteikusiems visuomet padėti vargšams ir sunkumus patiriantiems žmonėms. Popiežius paminėjo Ukrainos tautos kentėjimą ir karą, kuris yra toks žiaurus, atkreipė dėmesį į nuolat atvykstančius migrantus, prašė už juos melstis. 

Šv. Laurynas yra vienas iš labiausiai garbinamų Romos kankinių. Trečiajame šimtmetyje gyvenęs ir 258 m. nukankintas Laurynas buvo vienas iš septynių popiežiaus Siksto II diakonų. Suėmus popiežių, imperatorius šv. Laurynui įsakė surinkti Romos bažnyčios turtus ir perduoti civilinei valdžiai. Šventasis surinko vargšų minią ir imperatoriui pasakė: „Jie – mūsų Bažnyčios didysis turtas.“ Po trijų dienų buvo sudegintas. Jo kūnas palaidotas jo vardo bazilikoje Romoje, prie Verano kapinių. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode