S. Ševčukas: su malda išlikti žmonėmis nežmoniškame kare

kareUkrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas S. Ševčukas pasmerkė Rusijos nusikaltimus prieš žmoniją Ukrainoje ir paprašė viso pasaulio bendruomenę, taip pat Bažnyčių ir religijų vadovus, kad pasmerktų rusų vykdomus karo nukaltimus, kurie yra nusikaltimai prieš žmoniją.

Pasak Ukrainos didžiojo arkivyskupo, jei šiandien neatsiribosime nuo šių Rusijos veiksmų, jei neištarsime aiškaus „ne!“ rusų žiaurumui, „ne!“ kankinimams, rytoj toks jų elgesys gali užvaldyti visą pasaulį.

Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios galva kreipėsi kasdienėje video žinioje, šeštadienį, liepos 30 d., – 157-ąją karo dieną – komentuodamas pastarosios paros įvykius, Ukrainą ir visą pasaulį sukrėtusius nežmogiško žiaurumo pavyzdžius, nusikaltimus ir Rusijos cinizmą: priešas apšaudė Mykolajivą kasetinėmis bombomis –  stotelėje žuvo autobuso laukiantys žmonės –, vėl raketomis užpuolė labiausiai apgyvendintas Charkivo miesto dalis, o tai kas nutiko Ukrainos karo belaisviams Elenovkoje – per masines žudynes išžudytą daugiau kaip 50 karo belaisvių – „pasaulis turi pasmerkti kaip ypatingą neleistino brutalumo ir žiaurumo apraišką. Dievo vardu, smerkiame šiuos žiaurumus, šiuos nusikaltimus prieš žmoniją!“

„Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi“, – pasakė šeštadienio žinioje Ukrainos graikų katalikų bendruomenės tėvas raginamas neapleisti maldos. Prieš keletą dieną kalbėjęs apie svarbą maldos, kylančios iš žmogaus širdies gelmių, Svetoslavas Ševčukas šį kartą kalbėjo apie maldas maldaknygėse ir svarbą gerai įsigilinti į jų turinį, taip pat prisiminė Viešpaties maldą „Tėve mūsų“, kurią kalba visi visų konfesijų krikščionys. Maldos temą ganytojas pratęsė ir sekmadienio, liepos 31 d., video žinioje, – 158-ąją karo dieną – kviesdamas skaityti psalmes. Psalmių žodžiais meldėsi Jėzus, jo motina Marija – Švenčiausioji Teotokos – ir visi žmonės, apie kuriuos skaitome Šventojo rašto knygose. Žmonių parašytos Dievo įkvėptos psalmių giesmės tapo Dievo įkvėptais bibliniais tekstais – Dievo žodžiu. „Paskirkime ypatingą dėmesį šiam Dievo žodžiui, kuris yra kaip Dievo maldos mokykla, kurią Viešpats šiandien mums suteikia“. „Tegul šios dieviškai įkvėptos psalmės, kurioms visa širdimi kreipiamės į Dievą, padaro mus sėkmingais maldininkais“.

„Dieve, laimink Ukrainą. Dieve, išmokyk mus melstis. Priimk Tavo vaikų maldas, būk su mumis per visas šias kančias, sielvartus, pavojus, kylančius mūsų egzistencijai karo akivaizdoje. Dieve, suteik mums jėgų viską ištverti, suteik mums jėgų laimėti, suteik mums maldos galios nugalėti priešo ginklų galią!“, – pasakė video žinioje sekmadienį S. Ševčukas. Jis žinioje paminėjo Ukrainą per parą ir visą naktį sukrėtusias Rusijos bombas, raketų atakas, artilerijos ugnį ir toliau praliejamą žmonių kraują.

„Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi“. Taip pat sekmadienį, žmonės skubėjo į savo bažnyčias dalyvauti dieviškoje Liturgijoje ir šventuosiuose slėpiniuose, „kad pasisemtų jėgų ir optimizmo iš Eucharistijos slėpinio, kuris yra priešnuodis mirčiai, patirtų dieviškąją malonę, kad įveiktų ir nugalėtų blogį kasdieniame gyvenime ir kad išliktų žmonėmis nežmoniškomis karo aplinkybėmis. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode