Popiežius: „apvaizdos kultūra“ – priešnuodis „atmetimo kultūrai“

apvaizdosPopiežius pirmadienį, gegužės 30 d., audiencijoje priėmė šv. Jono Kalabrijos įkurtų Dievo Apvaizdos vargstančiųjų tarnų ir tarnaičių kongregacijos generalinės kapitulos narius. Pranciškus susitikimo dalyviams patikino, kad kongregacijos charizma gailestingumo darbais liudyti Dievo Tėvo meilę vargstantiesiems Bažnyčiai yra dovana: „ji galės augti tiek, kiek pagal ją gyvensite ir ja dalysitės“.

Popiežius linkėjo vyrams ir moterims vienuoliams būti bendrystės pranašais liudijant Dievo Apvaizdos Evangeliją, dalijantis su vargingiausiais ir priešinantis atstūmimo ir abejingumo kultūrai.

„Šiandien reikia krikščionių, kurie atvirai ir nuoširdžiai tarnautų Apvaizdai per dalijimąsi. Neturime idealizuoti pasaulio ir dangstytis nevaisinga nostalgija, bet susigražinti vertybes, vadovautis nusistatymu tų, kurie laužo duoną laimindami Dievą Tėvą būdami tikri, kad tos duonos užteks mums ir mūsų artimui. Taip mokė Jėzus per dalijimosi stebuklą“, – sakė popiežius patikslindamas, kad duonos ir žuvies stebuklas yra pasidalijimo stebuklas, ne padauginimo.

Aptardamas Jėzaus viešą veiklą ir mokymą, taip pat jo pokalbius su mokiniais, popiežius sakė, kad pirmasis Jėzaus širdies troškimas buvo, kad kiti pažintų Tėvą ir pajustų jo gerumą. Jėzus gyveno visiškai pasinėręs į Tėvo valią ir visos jo misijos tikslas buvo, kad ir mes taptume sūniškojo ryšio, kuriam būdingas pasitikėjimas Apvaizda, dalyviais: Tėvas mus pažįsta geriau, nei mes patys save, ir geriau už mus žino, ko mums reikia.

Šv. Joną Kalabriją pavadinęs savo laiko pranašu, Pranciškus ragino jo dvasinės šeimos narius steigėjo pavyzdžiu atsiliepti į nūdienos poreikius išeiti į paribius ir juose liudyti tėvišką ir motinišką Dievo veidą vargingiausiems. „Bendrystėje su jais ugdydami pasitikėjimą Dievo Apvaizda tapsite Apvaizdos kultūros, kurią laikau priešnuodžiu atmetimo kultūrai, amatininkais“ – sakė popiežius. „Tai labai svarbu! Prašau jūsų neapleiskite Apvaizdos kultūros matmens“, – pridūrė Pranciškus. Jis kvietė kūrybingai permąstyti steigėjo pranašystę ir ieškoti naujų kelių, kad kongregacijoje būtų įgyvendinta Dievo svajonė.

Kun. šv. Jonas Kalabrija (1873–1954), iki mirties gyvenęs gimtajame Veronos mieste, 1988 m. paskelbtas palaimintuoju ir 1999 m. šventuoju. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode