Arkivysk. S. Ševčukas 55-ąją karo dieną: „Budėkime“

budekimeUkrainos graikų apeigų katalikams ir kitiems krikščionims, kurie laikosi Julijaus kalendoriaus, sekmadienį prasidėjo Didžioji savaitė. Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kasdienėje vaizdo žinioje, paskelbtoje balandžio 19-ąją, pažymi, kad bizantiškojoje Didžiojo antradienio liturgijoje dominuoja budėjimo tema. 

Tuo pat metu, primena jis, vyksta 55 Rusijos pradėto karo diena, Rusijos kariuomenė pradėjo naują didelį puolimą ir toliau vykdo raketinį terorizmą, bombarduodama miestus ir kaimus. Į Lvivą atskriejusi raketa užmušė septynis žmones, tarp kurių mažą vaiką, pabėgėlį iš Charkivo. Tačiau Ukraina laikosi, kovoja. Už tai reikia dėkoti jos kariuomenei.    

Šiomis dienomis, sakė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas, bizantiškojoje liturgijoje giedama senovinė giesmė apie jaunikį, kuris ateina vidurnaktį. Ši giesmė ragina budėti, būti budriais. Sargyboje stovintis karys budi, kad priešas netikėtai neužkluptų. O krikščioniui dvasinis budrumas yra pasirengimas susitikti su ateinančiu ir savanoriškai pasiryžusiu kentėti Išganytoju.

„Šiomis dienomis reikia pasitikrinti, kiek esame pasirengę Velykoms, kiek mūsų dėmesys, protas, širdis, valia, net siela ir kūnas yra pasirengę sutikti prisikėlusį Kristų“, – sakė graikų katalikų didysis arkivyskupas S. Ševčukas.

Budėti šiomis dienomis, tęsė jis, reiškia budėti maldoje, santykiuose su Dievu ir su artimu, kurio asmenyje Viešpats ateina. Kas žino, pridūrė arkivyskupas S. Ševčukas – gal per šias Velykas paskutinį kartą giedosime apie Kristaus Prisikėlimą, galbūt kitų nesulauksime. Ir dėlto reikia būti ypatingai budriems, ypatingai saugoti savo širdies tyrumą, skubėti prie Dievo sakramentų, išpažinties ir Komunijos. Palaimintas tas, kurį Viešpats atras nemiegantį, budintį, pakartojo Ukrainos graikų apeigų katalikų ganytojas.

„Taigi, šią tragišką ir didvyrišką Ukrainos akimirką – nemiegokime, nenuleiskime rankų, žvalgykimės! Šiomis dienomis, karui vis labiau įsiliepsnojant, priešui stiprinant puolimą prieš Ukrainą, kviečiu visus karštai ir nenuilstamai melstis už Ukrainos karius. Nes šiandien sprendžiama ateitis, Ukrainos ir pasaulio likimas“, – kalbėjo Sviatoslavas Ševčukas.

„Kviečiu budėti visus, kurie mane šiandien girdi Ukrainoje ir užsienyje. Ačiū visiems, kurie šiandien išgirs prašymą įvairiose pasaulio vietose, įvairiose  Bažnyčiose ir tautose. Dieve, išgelbėk  Ukrainos žmones“, – meldė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode