Arkivysk. S. Ševčukas. Ukraina yra ir bus, nes jaunuoliai ją myli ir ją kuria

myliSekmadienį, balandžio 17 dieną, graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kasdienę vaizdo žinią skyrė pirmiausia jaunimui, o balandžio 18-ąją karo kontekste svarstė apie dešimtąjį Dievo įsakymą, perspėjantį negeisti svetimo turto. Kaip visada, ganytojas taip pat meldė už bombarduojamus ir degančius kaimus ar miestus, ypač Mariupolį, už Ukrainos stiprybę ir pergalę prieš Rusijos invaziją.

Sekmadienį lotynų apeigų katalikai šventė Velykas, o Ukrainos graikų apeigų katalikai, kurie laikosi Julijaus kalendoriaus, – Verbų sekmadienį, kuriuo pradedama Didžioji savaitė. Šį sekmadienį, taip pat priminė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas, ypatingas dėmesys skiriamas jaunimui, vyskupijose rengiamos jaunimo dienos. Jaunimas, kurio rankose yra dabartis ir ateitis, pažymėjo didysis arkivyskupas, ypatingai jaučia gyvą santykį su Dievu, esantį virš visų mentalinių schemų, ideologijų, stereotipų.

Pasak arkivyskupo S. Ševčuko, dabartiniais tragiškais laikais Ukrainos jaunimą užgriuvo visa karo našta. Tačiau būtent tokiomis aplinkybėmis ukrainiečių jaunimo, merginų ir vaikinų, tarpe ryškėja nepaprasti herojiškos meilės kraštui, draugams, artimui pavyzdžiai, gyvo santykio su Dievu ir artimu, krikščioniškų vertybių pavyzdžiai. Ši meilė jaunuolius daro nenugalimus. Ukraina yra ir bus, nes jaunuoliai ją myli, ją kuria.

„Nuoširdžiai sveikinu visus mūsų jaunuolius, merginas ir vaikinus, su švente. Užtikrinu jus, kad jūsų Motina Bažnyčia jus myli, meldžiasi už jus, jus remia, didžiuojasi jumis. Parodykite teisaus gyvenimo prasmę šiandienos žmonėms visame pasaulyje, kurie galbūt nežino tų vertybių, už kurias galėtų aukoti savo gyvenimą“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas, kviesdamas jaunuolius, taip pat okupuotose teritorijose ar išsibarsčiusius po pasaulį, susirinkti aplink Kristų, ateinantį į savo žmonių tarpą ir dovanojantį pergalę prieš nuodėmę, blogį ir mirtį.

Pirmadienio vaizdo žinioje 54-ąją karo dieną didysis arkivyskupas kvietė apmąstyti dešimtąjį Dievo įsakymą, kuris saugo žmogaus širdies tyrumą: „Negeisk svetimo turto“. Šis įsakymas mūsų dėmesį nukreipia būtent į žmogaus širdį, į jo asmenybės gelmes, kuriose gimsta geismas, žmogaus veiksmų nuodėmingumas. 

„Mokymasis negeisti to, kas priklauso artimui, išmokimas suvaldyti savo troškimus yra sveikos krikščioniškos gyvensenos pagrindas“, – pažymėjo ganytojas. Kaip svarbu, pasak jo, žmogui žinoti, ko jis siekia savo gyvenime, pamatyti, kurie jo siekiai yra tikri, o kurie – įkvėpti piktosios dvasios. Kaip svarbu suprasti, kad didžiausias žmogaus širdies troškimas yra Dievo troškimas, amžinojo gyvenimo troškimas, kurį Viešpats Dievas duoda tikinčiam žmogui. Kai žmogus nepaiso šio troškimo, jis pasimeta ir nebežino, ko siekti, amžinybės troškimą rizikuoja išmainyti į mažus ir žemiškus troškimus, pasidavęs blogiui, sudrumstęs savo žvilgsnį pradeda geisti svetimo turto,  kartais net krašto, ir jį savintis, kaip dabar patiria Ukraina.  

„Šiandien prašome Viešpaties Dievo, kad jis išmokytų mus suvokti, kas yra didinga, ir to siekti“, – sakė didysis arkivyskupas, pasak kurio Ukraina negeidė to, kas buvo ne jos, o dabar kovoja už tai, kas žmogui suteikia pilnatvę. Jis padėkojo visiems, kurie remia Ukrainos troškimą gyventi laisvai ir tiesoje, kad jos žmonės galėtų įgyvendinti didžiausius savo širdies troškimus savo tėvynėje. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode