Pranciškus po kelionės į Maltą: evangelizuoti – Bažnyčios džiaugsmas

malta„Neužmirškite šv. Pauliaus VI posakio: Bažnyčios pašaukimas yra evangelizuoti; Bažnyčios džiaugsmas yra evangelizuoti, tai pats gražiausias Bažnyčios apibūdinimas“, – kalbėjo trečiadienio, balandžio 6-osios, bendrojoje audiencijoje popiežius, visą katechezę paskyręs savo apaštališkajai kelionei į Maltą apžvelgti.

Popiežius Pranciškus dėkojo Maltos gyventojams už jam kelionės metu paliudytą krikščionišką ir žmogišką draugiškumą, palinkėjo, kad Viešpats iš savo nesibaigiančio gerumo Maltos gyventojams gausiai suteiktų taikos ir visokeriopo gėrio vaisų.

Paminėjęs Maltos Viduržemio jūroje geografiškai užimamą centrinę vietą popiežius kalbėjo ir apie geopolitinius tautų interesus. Jis išsakė apgailestavimą, kad „nūdieną dominuoja galingųjų valstybių strategija įgyvendinti interesus išplečiant ekonominės, ideologinės ar karinės įtakos sferas – šiandien mes tai matome vykstant karui. Turėtų būti priešingai“.

Malta simboliškai atstovauja mažų, tačiau istorija ir kultūra turtingų šalių teisei ir galiai, atspindinčiai kitą logiką: pagarbos, laisvės ir skirtingumų sambūvio logiką, kuri yra priešinga galingųjų kolonializmui. Mes tai dabar matome, sakė popiežius ir tęsė: 

„Po Antrojo pasaulinio karo dėtos pastangos nutiesti pagrindą naujai istorinei taikai. Tačiau nesimokome iš praeities: buvo pratęsta senoji didžiųjų besivaržančių galybių istorija. O dabar, šiame kare Ukrainoje, matome ir Jungtinių Tautų Organizacijos bejėgiškumą“ – patikino trečiadienį popiežius, dalydamasis savo kelionės Maltoje įspūdžiais.

Popiežius paminėjo Maltos kertinę vietą migracijos atžvilgiu, prisiminė apsilankymą ir susitikimą su migrantais jų globos centre. Pasak popiežiaus, „labai svarbu be paliovos klausytis migrantų liudijimų, nes tik šitaip įmanoma atsisakyti iškreiptos vizijos, dažnai skleidžiamos per medijas, ir pamatyti tikrus veidus, tikras migruojančių žmonių istorijas – jų patirtis, žaizdas, svajones ir viltis“. „Kiekvienas migrantas yra nepakartojamas, tai ne numeris ar skaičius, o asmuo, unikalus, kaip kiekvienas iš mūsų, savo orumu, kilme, kultūra“.

Šv. Jono XXIII Migrantų pabėgėlių centras Maltoje pasivadino „Taikos laboratorija“. Pasak popiežiaus, „visa Malta savo krikščioniškuoju nusistatymu yra tapusi „taikos laboratorija“. Maltos tauta galės įgyvendinti savo misiją, jei iš savo šaknų gaus brolybės, atjautos ir solidarumo syvų. Malta gavo šias vertybes kartu su Evangelija ir, Evangelijos padedama, gali šias vertybes palaikyti gyvas“. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode