2025 m. jubiliejus: Roma turės gerai pasirengti priimti svečius

jubil2025 metais Visuotinė Bažnyčia švęs Šventuosius metus, paprastai minimus kas 25 metai. Visus būsimo jubiliejaus ruošos darbus popiežius pavedė arkivysk. S. Fisichella vadovaujamai Naujojo evangelizavimo tarybai.

Gana išsamų popiežiaus laišką apie 2025 m. jubiliejaus tikslus ir lūkesčius Vatican News portalui pakomentavo pats arkivysk. S. Fisichella, primindamas, kad jubiliejus bus eilinis, o tai reiškia, kad jis bus labiau susijęs su dabarties istorine situacija. Popiežius savo laiške rašė, kad dėl pandemijos patyrėme ir vis dar patiriame savo trapumą ir baimę, nes buvome prisilietę prie netikrumo ir net prie mirties, todėl dabar reikia žvelgti į ateitį ir pasirengti būsimiems žingsniams.

Tai bus ne kaip 2016 m., kai šventėme Gailestingumo jubiliejų, o bus panašiau į 1950 m. jubiliejų, kai Pijus XII siekė atkurti pasitikėjimo atmosferą po Antrojo pasaulinio karo ar į 1975 m. jubiliejų, kai Paulius VI troško Bažnyčios viduje sužadinti gilesnę vienybę po įtemptų metų po Vatikano II susirinkimo. 2000-ieji šventieji metai – Didysis krikščionybės jubiliejus – taip pat ženklino Bažnyčios įžengimą į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį, sakė arkivyskupas.

Jubiliejus, pagal savo biblinę kilmę, yra metas, skirtas atsivertimui ir poilsiui, gilesniam suartėjimui su Dievu, su savimi ir su kūrinija. Jubiliejaus mintį galima palyginti su dirvožemiu pagal kadaise naudotą pakaitinės sėjos sistemą, kai laukas kas trejus metus metams būdavo paliekamas pailsėti – jame nieko nebūdavo auginama. Jubiliejus yra proga kas 25 metus pailsėti žmonėms, gyvuliams ir žemei, atlyginti skolas ir neteisingumą, sugrąžinti nuosavybę savininkams. Jubiliejus yra atsinaujinimo metas, kad galėtume pasėti ką nors, kas sustiprintų pasitikėjimą ir paskatintų atgaivinti ryšius su kitais.

Kitas labai svarbus aspektas yra piligrimystė – eiti, prisiliesti prie gamtos, mus supančio pasaulio ir visiems kartu eiti savęsp, per tylą, maldą, stiprių dvasinių patirčių keliu – piligrimystės, skatinančios kontempliaciją, samprotavo Romos kurijos tarybos pirmininkas, primindamas, kad tai kartu yra piligrimystė, vedanti į Romą, prie Šventųjų durų slenksčio.

Savaime aišku, piligrimai atvys į Romą, galbūt ta proga keliaus po Italiją, tačiau po pandemijos pertraukos, kai pasaulis buvo priverstas sustoti, žmonės negalėjo keliauti, 2025 m. jubiliejus bus tikras atgimimo, susitikimų metas, leis pajusti sugrįžimą į kasdienybę, įprasto gyvenimo vėžes. Žinoma, Roma pirmoji turės būti gerai pasirengusi priimti svečius, patikino už 2025-uosius šventuosius metus atsakingas arkivyskupas S. Fisichella. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode