Moterys, įkvepiančios Bažnyčią ir pasaulį sunkiu metu

sunkiuKovo mėnesį vyksiantis tarptautinis tarpuniversitetinis kongresas nušvies moterų, Bažnyčios mokytojų ir Europos globėjų mokymo aktualumą šiandienos pasaulyje.

Šventosios Teresė Lizjietė, Hildegarda Bingenietė, Terezė Avilietė, Edita Stein, Brigita Švedė, Kotryna Sienietė – tai kelios iš tų moterų, kurias Bažnyčia pasirinko kaip vilties ir įkvėpimo šaltinį sklandančių iššūkių ir baimės laikais.

Pabrėždami jų darbo ir gyvenimo liudijimų svarbą, katalikai akademikai tiki, kad šios išskirtinės asmenybės gali tapti šviesos švyturiais, gali suteikti taip reikalingą viltį ir padėti žengti žmonijai į priekį.

Kongresą, pavadintą „Moterys, Bažnyčios mokytojos ir Europos globėjos dialoge su šiandienos pasauliu“, kovo 7–8 dienomis rengia Popiežiškasis Urbono universitetas, Popiežiškojo universiteto „Regina Apostolorum“ moterų studijų centras ir Avilos katalikų universitetas.

Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje apie renginį pabrėžta, kad šventųjų žinia ne tik pasiūlys ženklų indėlį daugeliu klausimu apie moterų vaidmenį, tačiau jų aktualumas siekia daug toliau –artimiausioje ateityje gali įkvėpti visos Bažnyčios sielovadą. 

Profesorė Anita Cadavide, Popiežiškojo „Regina Apostolorum“ universiteto moterų studijų centro direktorė, paminėjo, kad moterys teologės ir šventosios turi kai ką bendra – tai tikėjimas, kad krikščioniškas gyvenimas turi teikti gyvybę, būti generuojantis. Pasak profesorės, šios moterys buvo pasaulyje, prisilietė prie žmonių jausmų, kančių, kovų.

Hildegarda Bingenietė viduramžiais studijavo mediciną – tuo metu tai nebuvo lengva moteriai – ir buvo giliai įsitikinusi, kad jos seserys vienuolės turi teisę ir pareigą siekti išsilavinimo. Tuo buvo persmelktas jos gyvenimas ir tarnystė.

Edita Stein – mokytoja, kovojusi pasaulyje, kuris buvo pilnas diskriminacijos. Savo gyvenimu ji parodė, kad mūsų kaip krikščionių gyvenimai turi teikti gyvybę, būti kuriančiais.

Pasak profesorės Cadavide, šios moterys yra tarp tų, kurie rodo mums, jog turime išmokti, kaip būti pasaulyje, būti santykyje su kitais. Jų žinia yra svarbi feminizmo plėtrai su krikščioniškomis vertybėmis, padeda moterims gyventi pagal giliausius principus. Teikti gyvenimą yra kvietimas skirtingiems pašaukimams, tai ne tik fizinis, bet ir dvasinis veiksmas.

Pavyzdžiui, Teresė Avilietė, karmelitų ordino reformatorė, suteikė gyvybę visiškai naujai tikrovei, o Teresei Lizjietei teikti gyvenimą reiškė priklausyti tam vienuolynui, melstis su troškimu būti Bažnyčios širdyje. Pasak profesorės, teikti gyvybę tai labai gili įžvalga šiandienos sužeistam pasauliui.

Kongresas vyks įvairių minėjimų kontekste: 50 metų nuo Kotrynos Sienietės ir Teresės Avilietės paskelbimo Bažnyčios mokytojomis (400 metų nuo jų kanonizacijos), 25 metai nuo Teresės Lizjietės  ir 10 metų nuo Hildegardos Bingenietės paskelbimo Bažnyčios mokytojomis. Šalia jų, kongreso organizatoriai nutarė ypatingą dėmesį skirti ir Europos globėjoms moterims – Editai Stein ir Brigitai Švedei.

Kongresas turės ir karitatyvinį tikslą – dalyvio mokestis bei savanoriškos aukos bus skirtos paremti projektams Libane.

 (DŽ/Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode