Vyskupų Sinodas. Kelios įdomybės

Pagal Vyskupų Sinodo statutą, kas kart kai susirenka eilinė Sinodo asamblėja ji privalo išrinkti naują eilinę Sinodo tarybą, kurios nariai šias pareigas eina iki sekančios eilinės asamblėjos. Todėl dabartinė eilinė generalinė Asamblėja išrinks iš eilės XIV eilinę Generalinio sekretoriato tarybą. Rinkimams paskirtos dvi dienos, spalio 20 ir 22. Sinodo tėvai, kurių iš viso 270, iš savo tarpo galės išrinkti dvylika tarybos narių, po tris iš kiekvieno žemyno: Europos, Amerikos, Afrikos ir Okeanijos. Kitus tris narius paskris pats popiežius, Vyskupų Sinodo prezidentas.

***

Įpusėjus Sinodui, spalio 17 dieną, Asamblėja su popiežiumi iškilmingai paminės Sinodo kaip katalikų Bažnyčios institucijos įsteigimo penkiasdešimtąsias metines. Iškilmingas paminėjimas bus viešas renginys, jam skirtas šeštadienio spalio 17-sios rytas. Minėjimas įvyks didžiojoje Pauliaus VI audiencijų salėje, kurioje dažnai rengiamos popiežiaus trečiadienių bendrosios audiencijos ir kiti susitikimai su tikinčiaisiais. Kitose tos pačios salės patalpose įrengta ir Naujoji Sinodo salė, kurioje šiuo metu su Popiežiumi posėdžiauja Sinodo tėvai.

***

Vyskupų Sinodą įsteigė pal. popiežius Paulius VI 1965 metų rugsėjo 15 dieną, vykstant Vatikano II Susirinkimui. Įsteigdamas Sinodo instituciją, popiežius Paulius VI troško, kad pasibaigus Vatikano II Susirinkimui Sinodas toliau skleistų Bažnyčioje „Susirinkimo dvasią“ , kad „krikščionių bendruomenė ir toliau galėtų kuo plačiau gėrėtis naudingumo gausa, kurią davė gyva popiežiaus ir vyskupų vienybė, patirta Susirinkimo metu“ (Motu proprio „Apostolica sollicitudo“, 1965 rugsėjo 15).

***

Šv. popiežius Jonas Paulius II buvo tikras, kad „Vatikano II Susirinkimas XX amžiaus Bažnyčiai buvo didelė malonė“; pasak jo, „Bažnyčiai davė neklystantį kompasą, kad galėtų orientuotis įžengdama į beprasidedantį naują amžių“ (Apaštališkasis laiškas „Nuovo Millennio Ineunte“, 2001 sausio 6).

***

Prieš tris dešimtmečius, kai buvo paminėtos Vatikano II Susirikimo uždarymo dvidešimtosios metinės, lenkas popiežius vien tam tikslui sušaukė neeilinę Vyskupų Sinodo asamblėją, antrąją neeilinę istorijoje. Tąsyk Sinodo tėvai pareiškė, jog „Vatikano II Susirikimas buvo Dievo dovana Bažnyčiai ir pasauliui; Šventoji Dvasia Susirinkimu atkasė šaltinį Bažnyčios dabarčiai ir ateičiai“, patikino Sinodo tėvai „Žinioje Dievo tautai“ (1985 gruodžio 7).

***

Gruodžio 8-tą sukanka Vatikano II Susirinkimo uždarymo 50 metinės. Kai buvo švenčiamas susirinkimo pradžios 50-sis jubiliejus, popiežius Benediktas XVI, dabar jau popiežius emeritas pareiškė, kad „mums Susirinkimas išlieka kaip stipri paskata kasdien vis iš naujo atrasti tikėjimo grožį, pažinti jį vis giliau, kad ir mūsų ryšys su Viešpačiu būtų vis gilesnis ir galėtume iki galo gyventi savo krikščionišką pašaukimą“ (2012 spalio 10

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode