Išrinko kandidatus apdovanojimams

Vasario 7 d. Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų komisija išrinko kandidatus apdovanoti Mažeikių krašto kultūros ir Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijomis. Krašto kultūros premijai skirti pateiktos dvi paraiškos-pasiūlymai, Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos – trys, tačiau viena jų, neatitinkanti reikalavimų, atmesta. Pasiūlytos kandidatūros bus teikiamos šį mėnesį posėdžiausiančiai Savivaldybės tarybai, kuri ir priims galutinį sprendimą.

 

Apdovanoti Krašto kultūros premija komisijos balsų dauguma išrinktas Rimantas Mikalauskas – Viekšnių kultūros centro kapelos „Virventa“ vadovas, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pedagogas. Premiją siūloma skirti už ilgametę aktyvią kultūrinę, kūrybinę veiklą, liaudiškos muzikos tradicijų puoselėjimą, dalyvavimą ir pasiektus laimėjimus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, Mažeikių rajono vardo populiarinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. 

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija apdovanoti taip pat balsų dauguma išrinkta Roma Žilinskienė – pedagogė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. Premiją siūloma skirti už ypač svarbų ilgametį pedagoginį darbą ir pasiekimus, kūrybinę bei meninio ugdymo veiklą, ilgamečius mokslinius tyrinėjimus ir jų sklaidą, altruistinę veiklą bei pilietiškumo skatinimą.

Mažeikių krašto kultūros premija skiriama kultūros ir meno kūrėjams už aukščiausius laimėjimus respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, novatorišką kultūrinę idėją ir jos įgyvendinimą Mažeikių krašte, ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą, etnokultūros puoselėjimą, kultūrinį šviečiamąjį darbą. Premijos dydis – 1 500 Eur.

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija skiriama už rašytojos atminimo puoselėjimą, rašytojos pradėtos labdaringos, altruistinės veiklos tęsimą, literatūrinius pasiekimus. Premijos dydis – 1 000 Eur.

Premijos mokamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų. Jos skiriamos tik vieną kartą.

Mazeikiai.lt nuotr.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode