Rengiamas teisės medžioti suteikimo egzaminas

Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija) 2015 m. rugsėjo 18 d. organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais, egzaminus.

Medžioklės teorijos egzaminas vyks Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos patalpose (J. Basanavičiaus g. 41, Šiauliai). Medžioklės šaudymo egzaminas vyks Vollit šaudymo centre, esančiame Strazdų kaime, Gruzdžių seniūnijoje, Šiaulių rajone.

Teorinis egzaminas: nuo 10.00 val. iki 13.00 val. Praktinis egzaminas: nuo 13.00 val. iki 15.00 val.

Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę medžioti, Komisijai iki 2015 m. rugsėjo 14 d. turi pateikti šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;

2. pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę, baigusiems biomedicinos aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomo (kopiją) ir priedą apie studijų metu išklausytą medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;

3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

4. pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a;

5. pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;

6. pažymą, ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;

7. pažymas apie tai, ar asmuo nėra padaręs administracinių teisės pažeidimų susijusių su medžioklę ar žūklę reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimų nesilaikymu, neteisėtu ginklo panaudojimu, kėsinimusi į nuosavybę ar viešąją tvarką;

8. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

Medžioklės egzamino teorijos ir šaudymo egzaminai vyksta Komisijos nurodytoje vietoje. Visas išlaidas, susijusias su egzamino laikymu (šautuvo nuoma, šoviniai, šaudyklos paslaugos, patalpų nuoma ir pan.), padengia egzaminuojamasis.

Medžioklės egzaminą sudaro: teorijos egzaminas ir šaudymo egzaminas. Medžioklės teorijos egzaminą priima ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Medžioklės šaudymo egzaminą priima taip pat ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Pirmiausia laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – praktinis – šaudymo – egzaminas.

Asmenys, nepriklausantys medžiotojų organizacijoms, kuriems bus atliekamas medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas, Komisijai iki 2015 m. balandžio 10 d. turi pateikti prašymą. Visas išlaidas, susijusias su praktiniu medžiojimo įgūdžių patikrinimu (šautuvo nuoma, šoviniai, šaudyklos nuoma), padengia egzaminuojamasis. Teorinis ir praktinis saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas įvyks 2015 m gegužės 28 d.Šiaulių rajono Medžiotojų-žvejų draugijos patalpose ir Vollit šaudymo centre.

Dokumentai priimami Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijoje (J. Basanavičiaus g. 41, Šiauliai, LT 76213), antradieniais ir penktadieniais nuo 9.00 iki 17.00 val.

Smulkesnė informacija teikiama Šiauliuose, tel.: (8 41) 440 791, 596 420.

Pastaba.

Esant poreikiui Komisija egzaminų grafiką gali koreguoti, pakeitimai ir visa kita informacija medžioklės egzamino klausimais bus skelbiama Lietuvos Respublikos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento interneto svetainėje, adresu: http://srd.am.lt/VI/index.php#r/106 ir http://srd.am.lt/VI/index.php#r/4

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode